Lahega header värdefullt vetande

Kort om glykoler


Kylarvätska förekommer bland annat i förbränningsmotorer för att bortföra och fördela den värme som utvecklas när motorn arbetar. Kylarvätskan är vanligtvis en blandning av glykol, vatten och korrosionshämmande tillsats. Utan kylarväska överhettas motorn snabbt och ”skär” genom att oljan i motorn överhettas.

Det finns två typer av glykoler på marknaden, etylenglykol och propylenglykol (giftfri). Inom båda typerna finns det LongLife glykoler som är lämpliga till nyare fordon.

Glykolens uppgift är att: frostskydda, korrosionskydda, reducera kavitation och höja kokpunkten.  

Frostskydd

Glykolen sänker fryspunkten på vattnet i kylarvätskan så att den är flytande vid temperaturer under 0 °C. Vid blandningsförhållandet vatten/glykol 1:1 ligger fryspunkten på c:a -35 °C. 

Motorglykoler av olika fabrikat innehåller olika tillsatser som påverkar resultatet som fås vid mätning av frostskydd. På marknaden finns ett flertal olika mätare, t.ex. handrefraktometrar, som kan ha kalibrerats på olika sätt och vara av varierande kvalitet. Tester som vi har gjort med olika mätare visar att man bör ha en säkerhetsmarginal på ca 5 °C vid frostskyddsmätning på motorglykoler.

Korrosion

Korrosionsskyddet (inhibitorer) i glykolen förhindrar att motorns kylsystem inte börjar rosta/oxidera. Halten korrosionsskydd i glykolen samt utförda tester (OEM-godkännande), påverkar i hög grad produktens pris.

Kavitation

När trycket i en vätska understiger ångtrycket och vätskan lokalt övergår till ånga, bildas bubblor. När sedan trycket stiger över ångtycket, kollapsar bubblan och trycket vid väggar kan ge erosionsskador. 

Kokpunkt

Vid blandningsförhållandet 1:1 av glykol och vatten så kokar vätskan först vid 108 °C. Övertrycket i kylsystemet innebär att vätskan kokar vid ungefär 120 °C. Den höjda kokpunkten medger att bilen kan köras på högre temperatur, med en effektivare förbränning och därmed en lägre bränsleåtgång.

Förvaring

I och med att etylenglykol är toxisk är det viktigt att man förvarar den på ett säkert ställe. Enligt en rekommendation från Kemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen så ska produkter baserade på etylenglykol avsedda för konsumentanvändning förses med barnskyddande förslutning och ha tillsätts av bittermedel för att smaken ska bli avskräckande.